Lehrstuhl FAMS Logo
Deutsch
Uni Siegen Logo
Bild Automatisierung
PROTECH Institutslogo

Postal address

Universität Siegen
Department Maschinenbau
PROTECH - Institut für Produktionstechnik
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Montage
Paul-Bonatz-Straße 9-11
D-57076 Siegen

Office

Contact: Andrea Kresta
Room No.: PB-A 339/2
Telephone: +49 271 740 - 2267
Fax:  
Email: sekretariat-fams@mb.uni-siegen.de

Route description

Anfahrtsplan

Postal address

Universität Siegen
Department Maschinenbau
PROTECH - Institut für Produktionstechnik
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Montage
Paul-Bonatz-Straße 9-11
D-57076 Siegen

Office

Contact: Andrea Kresta
Room No.: PB-A 339/2
Telephone: +49 271 740 - 2267
Fax:  
Email: sekretariat-fams@mb.uni-siegen.de

Route description

Anfahrtsplan

 
© Universität Siegen | Datenschutzerklärung | E-Mail an die Webredaktion